Trong các tài liệu về giáo lý đạo Phật, lục đạo có loài A-tu-la. Nhưng nhiều người không biết atula là gì ?  Cõi atula là gì ? Ở đâu ? Bài viết này sẽ chia sẻ một số thông tin mà IOT Việt Nam biết cho các bạn.

Theo tài liệu trong trang 56 của Từ điển Phật học Huệ Quang thì A-tu-la Phạn ngữ là Asura.  Hán ngữ còn phiên âm A-tác-la, A-tô-la, A-tố-lạc.

Hán ngữ dịch ra có nghĩa là Phi thiên, Phi đồng loại, Bất đoan chính.. Đây là một loại thần hiếu chiến, bị xem là ác thần và thường tranh đấu với trời Đế Thích.

Tìm hiểu về Atula

Theo kinh Tăng nhất A-hàm 3,  A-tu-la cao 84.000 do tuần. A-tu-la có 9 đầu, 1.000 mắt, 990 tay, 6 chân, miệng phun lửa, thân to gấp 4 lần núi Tu-di. Một số thuyết khác nói A-tu-la có 3 mặt màu xanh đen trông giận dữ, có 6 cánh tay. A-tu-la nam rất hiếu chiến. Còn A-tu-la nữ thì rất xinh đẹp, dịu dàng.

atula là gì

Các chủng loại Atula

Theo kinh Lăng Nghiêm, A-tu-la có 4 chủng loại: Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh.

+ Noãn sanh: 

Đây là A-tu-la sanh ra từ trứng (noãn sanh), thuộc về quỷ thần, nhờ phước giữ gìn Chánh pháp nên có thần thông, ăn ở trong hư không. 2

+ Thai sanh

Đây là A-tu-la sanh ra từ bào thai (thai sanh), thuộc về loài người, vốn ở cõi trời nhưng do kém đức nên bị đọa.

+ Thấp sanh

Đây là A-tu-la sanh ra từ nơi ẩm ướt (thấp sanh), thuộc về súc sanh. Loại A-tu-la này sống trong biển cả.

+ Hóa sanh

Đây là A-tu-la do biến hóa sanh ra (hóa sanh), thuộc về loài trời. Đây là loài A-tu-la giữ gìn thế giới, có thế lực mạnh mẽ, không sợ sệt. Có khả năng tranh đấu với trời Phạm vương, Đế Thích và Tứ thiên vương.

Thường những người có tính nóng nảy, hung hãn, tự cao tự đại, khinh khi coi rẻ người khác. Thì khi tái sanh sẽ vào cõi A-tu-la.

Ngoại trừ loài A-tu-la noãn sanh biết hộ trì Chánh pháp, ủng hộ người tu. Các A-tu-la khác chỉ lo mải miết đánh nhau, gây chiến tạo binh đao khói lửa triền miên nên rất thống khổ.

Rate this post