Window 10 product key

Window 10 product key

Window 10 product key – Chia sẻ miễn phí product key win 10 2019

Key để cài đặt  Windows 10 

+ Windows 10 Home – YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7

+ Windows 10 Home Single Language – BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT

+ Windows 10 Home Country Specific – N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD

+ Windows 10 Education – YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY.

+ Windows 10 Pro – CTM96-GNDDM-QVXRK-VXJY6-FVV3B hoặc VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T.

Window 10 product key

Chia sẻ Windows 10 Product Key

+ TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

+ W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

+ MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9

+ DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4

+ WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9

Key Active và cài đặt Windows 10 Home Single Language

+ 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH

+ Windows 10 Home Country Specific (CN)

+ PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR

Key Active và cài đặt Windows 10 Professional

+ VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

+ W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

+ 6P99N-YF42M-TPGBG-9VMJP-YKHCF

Key Active và cài đặt Windows 10 Enterprise

+ NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

+ PBHCJ-Q2NYD-2PX34-T2TD6-233PK

+ CKFK9-QNGF2-D34FM-99QX2-8XC4K

Lưu ý : Nếu các phím này không hoạt động, bạn có thể sử dụng Microsoft Toolkit để hoạt động Windows 10.

01. Bạn cần tải về Microsoft Toolkit.

02. Mở tập tin bạn tải về, sau đó bạn bấm vào tập tin “Microsoft Toolkit”.

03. Để Activate Windows bạn bấm vào biểu tượng Office trong công cụ này.

04. Sau đó, trong tab Activation, nhấp vào ‘EZ-Activator’. Chỉ trong vài giây, bản sao của bạn sẽ được kích hoạt.

Khóa các phiên bản Windows 10 khác

+ Windows 10 Professional Insider Preview build 10074, 10122, and 10130: 6P99N-YF42M-TPGBG-9VMJP-YKHCF

+ Windows 10 Technical Preview : NKJFK-GPHP7-G8C3J-P6JXR-HQRJR

+ Windows 10 Core Insider Preview build 10158, 10159, 10162, and 10166: KTNPV-KTRK4-3RRR8-39X6W-W44T3

+ Windows 10 Enterprise Insider Preview build 10074 and 10122: VTNMT-2FMYP-QCY43-QR9VK-WTVCK

+ Windows 10 Enterprise Insider Preview build 10158, 10159, 10162, and 10166: CKFK9-QNGF2-D34FM-99QX2-8XC4K

+ Windows 10 Professional build 1511: YTYG9-FR8RD-QBQC8-HC7J2-2JJFF.

+ Windows 10 Professional Insider Preview build 10158, 10159, 10162, and 10166: 8N67H-M3CY9-QT7C4-2TR7M-TXYCV.

Từ khóa windows 10 product key

windows 10 product key 64 bit

window 10 product key free

window 10 product key price

windows 10 product key for activation

window 10 product key pro

windows 10 product key finder

window 10 product key latest