Synergy là gì?

Synergy là gì?

Synergy là gì?

Hiện nay cộng đồng mạng xuất hiện nhiều thuật ngữ, khái niệm. Đặc biệt nhiều bạn thắc mắc Synergy nghĩa là gì ? Bài viết ngắn gọn này giải đáp nghĩa của từ Synergy cho bạn như sau :

Theo giải thích của Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình định nghĩa về synergy – hợp lực trong FPT. Thì Synergy là các đơn vị dùng chung tài sản đã có như quan hệ khách hàng. Lòng tin của khách hàng, thương hiệu, các kênh bán hàng, nguồn lực, kiến thức có sẵn ở Tập đoàn để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Hay hiểu cách khác Synergy chỉ sự hiệp lực, sự phối hợp liên kết chặt chẽ trên nhiều phương diện. Đều hướng về một mục tiêu chung.

Synergy là gì?

Từ khóa tìm kiếm về Synergy

synergy là gì

synergies là gì

synergies là gì

synergy meaning

synergy definition