Sap là gì

Sap là gì

Sap là gì ? Một số tính năng của phần mềm SAP ERP

SAP hay ERP tiếng Anh là System Application Programing là phần mềm hoạch định doanh nghiệp. Phần mềm này được nghiên cứu và phát triển bởi một công ty Đức.  Được ra đời đầu tiên vào năm 2006.

Phần mềm này cung cấp người dùng các kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp. Hay những ứng dụng bao gồm cả quản lý quan hệ khách hàng,, quản lý tài chính. Quản lý cung ứng nguồn nhân lực..

Hơn thế nữa SAP còn cung cấp các phần mềm tích hợp, tùy biến với các đối tác của SAP. Ứng dụng phần mềm SAP ERP vào quản trị chuỗi cung ứng vô cùng phong phú.

Một số tính năng của phần mềm SAP ERP

+ Quản lý bán hàng.

+ Quản lý mua hàng.

+ Quản lý kho.

+ Quản lý tài chính.

Một số ứng dụng của SAP ERP

+ Tạo ra môi trường làm việc hiệu quả hơn cho nhân viên

+ Giúp nắm bắt thông tin theo giời gian thực một cách chính xác.

+ Cải thiện hiệu quả kinh doanh để đem về lợi nhuận tốt hơn

+ Hợp tác hóa quy trình.

+ Tập trung cao độ vào việc phát triển doanh nghiệp.

+ Quản lý theo vòng đời sản phẩm.

Các Module chính của hệ thống SAP  

+ Quản lý nguồn nhân lực.

+ Lên kế hoạch sản xuất.

+ Quản trị nguyên liệu, vật liệu.

+ Xây dựng hệ thống dự án.

+ Quản lý bán hàng phân phối.

+ Quản lý hoạt động kế toán.

Từ khóa tìm kiếm trên google về phần mềm sap

sap la gi
sap software là gì
phần mềm sap là gì
hệ thống sap là gì
phần mềm kế toán sap là gì
phần mềm sap quản lý kho
sap erp là gì
phần mềm sap dùng để làm gì