Phí thc là gì

Phí thc là gì

Phí thc là gì ? Thc là phí gì

Phí Thc là khoản phụ phí được thu trên mỗi container nhằm bù đắp cho các chi phí hoạt động làm hàng tại cảng như: tập kết container, xếp dỡ hàng hóa..

Vào Trước năm 1990, các hãng tàu thường tính giá cước gộp cho tất cả các chi phí vận chuyển. Sau đó các hãng tàu đã tách riêng cước biển và THC, với hai mục đích.

+ Khoản phí này góp phần tăng tính minh bạch của các khoản chi phí. Qua đó chủ hàng có thể biết được họ phải trả bao nhiêu cho hãng tàu. Bao nhiêu cho việc làm hàng tại cảng xếp và cảng dỡ.

+ Giúp các hãng tàu tránh được ảnh hưởng của sự biến động tiền tệ.  Bởi các chi phí xếp dỡ tại cảng được trả bằng tiền địa phương. Nhưng cước biển được tính theo đồng đô la Mỹ.

Thông thường các cước phí vận tải tàu chợ đã bao gồm phí xếp dỡ. Siả sử cước biển từ Hải Phòng đi Singapore là 100 USD. Nếu thu phí THC 30 USD, thì cước biển sẽ chỉ là 70 USD.

Về tổng số chi phí mà hãng tàu thu được (và chủ hàng phải trả) là như nhau. Nhưng việc tách riêng như vậy, ít ra về lý thuyết, sẽ giúp chủ hàng biết phải trả cho mỗi bên bao nhiêu chi phí.

Dưới đây là bảng chi phí bạn có thể tham khảo

Bảng chi phí cấu thành của THC tại Việt Nam

TT Khoản mục Giá (USD)
20’ 40’
1 Lưu container rỗng tại bãi cảng, sau khi dỡ từ tàu/xe tải hoặc sau khi người nhập khẩu trả vỏ rỗng, để cấp cho người xuất khẩu. 10 15
2 Kiểm tra và báo cáo thông tin về chì niêm phong của container hàng tại cổng cảng 1 1
3 Lập kế hoạch và báo cáo tình hình tại hiện trường và tại văn phòng về các hoạt động container hàng tại cảng 1 1
4 Sắp xếp container có hàng tại cảng 0 0
5 Lưu container hàng tại cảng sau khi hạ hàng cho tới khi xếp lên tàu, hoặc từ khi dỡ hàng khỏi tàu đến khi hàng được kéo ra khỏi cảng. 2 3
6 Dỡ/Xếp container hàng từ/xuống tàu 57 85
7 Dỡ/Xếp vỏ container từ/xuống tàu 10 15
8 Chi phí làm việc ngoài giờ hoặc thêm giờ liên quan đến các dịch vụ trên 0 0
9 Chằng buộc / Tháo chằng buộc 1 1
10 Kiểm đếm 0 0
11 Chi phí cầu bến 0 0
TỔNG 82 121