Native vlan là gì

Native vlan là gì

Khái niệm Native vlan là gì

Một trong những khái niệm mà nhiều bạn nhầm lẫn khi học mạng, quản trị mạng thường gặp. Đó chính là Native vlan là gì ? Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc đó cho các bạn ! Hãy tìm hiểu trong bài viết sau ! 

Native VLAN là gì ?

Native VLAN là một VLAN được sử dụng để cấu hình Trunking do một số thiết bị không tương thích với nhau. Khi một cổng của switch được cấu hình trunk, trong phần tag của frame đi qua cổng đó sẽ được thêm một số hiệu VLAN thích hợp. Tất cả các frames thuộc các VLAN khi đi qua đường trunk sẽ được gắn thêm các tag của giao thức 802.1q và ISL, ngoại trừ các frame của VLAN 1. Như vậy, theo mặc định các frames của VLAN 1 khi đi qua đường trunk sẽ không được gắn tag.

Khả năng này cho phép các cổng hiểu 802.1Q giao tiếp được với các cổng cũ không hiểu 802.1Q bằng cách gửi và nhận trực tiếp các luồng dữ liệu không được gắn tag. Tuy nhiên, trong tất cả các trường hợp khác, điều này lại gây bất lợi, bởi vì các gói tin liên quan đến native VLAN sẽ bị mất tag.

Native VLAN có thể được chuyển thành VLAN khác bằng câu lệnh như sau :

Switch(config-if)#switchport trunk native vlan vlan-id

Lưu ý : đối với Native VLAN chúng ta không nên sử dụng như là user VLAN hay management VLAN.

Switchport trunk native vlan là gì

Xem thêm Port 445 là gì

Nguồn tham khảo internet