báo cáo thành tích cá nhân

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân – Tải về miễn phí mẫu báo cáo thành tích các nhân mới nhất

Có thể thấy rằng việc báo cáo thành tích cá nhân lên cấp trên là rất quan trọng. Bởi đây là một trong những yếu tố giúp bạn có thể tăng lượng, thưởng.. Cũng như dễ dàng thăng tiến trong công việc của mình.

Tuy nhiên hiện nay có nhiều bạn còn bỡ ngỡ trong việc gửi báo cáo thành tích. Cũng như gửi mail báo cáo thành tích cá nhân trong năm vừa qua.  Nhiều bạn e ngại không dám gửi báo cáo thành tích vì ngại sếp…

Đừng lo lắng quá, bài viết này mình sẽ chia sẻ cho bạn biễu mẫu phân tích, báo cáo kết quả của cá nhân. Những thành tích đã đạt được trong năm vừa qua. Tổng hợp mẫu báo cáo hay nhất giúp sếp của bạn cảm thấy vui và quyết định khen thưởng ngay lập tức.

báo cáo thành tích cá nhân

Báo cáo thành tích cá nhân mới nhất

 

ĐƠN VỊ CP TRÊN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng……. năm……..

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG……. 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ………………………………………….

– Sinh ngày, tháng, năm: ……………………………………………………… Giới tính:……………….

– Quê quán:………………………………………………………………………………………………………….

– Trú quán: …………………………………………………………………………………………………………..

– Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………

– Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ………………………………………………………………..

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ………………………………………………………………………….

– Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: ……………………………………………………………….

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: …………………………………………………..

2. Thành tích đạt được của cá nhân: ……………………………………………………………………….

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng;

Năm

Hình thc khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Từ khóa tìm kiếm mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Mẫu báo cáo thành tích

Bản thành tích cá nhân

Bài viết báo cáo thành tích cá nhân

Bảng báo cáo thành tích cá nhân

Cách biết bảng báo cáo thành tích cá nhân