http 192.168 o 1.1 admin

http 192.168 o 1.1 admin

http 192.168 o 1.1 admin

Có thể thấy rằng việc rớt mạng hay mất internet khiến nhiều người khó chịu. Đôi khi chúng ta muốn biết cách tự khắc phục tình trạng rớt mạng này.

Bạn thường thấy các kỹ thuật viên làm hay nói để đổi thông tin tên wifi. Đổi mật khẩu wifi bằng cách vào 192.168.0.1 hoặc 192.168.1.1 .. Tuy nhiên bạn vào đó lại không được. Hay không vào được 192.168 viettel.

Tại sao không vào được 192.168.1.1

Nguyên nhân khiến bạn không vào được đường dẫn này đa phần là do chúng ta gõ sai. Thông thường gõ 192.168.1.1 thì bạn lại gõ 192.168 ll hoặc 192.168 l 0. hoặc gõ thành 192.168 l 1.. Chính vì vậy không đúng đường dẫn nên không thể login vào trang quản trị để đổi mật khẩu.

Sau khi vào được rồi các bạn có thể đổi user mật khẩu đi nhé!

Các bạn đừng quên http 192.168 o 1.1 admin đây là đường dẫn sai nhé. Ngoài nguyên nhân trên, thì có thể kể đến do trình duyệt tự nhận sai hoặc tự gợi ý đường dẫn. Điều này chúng ta thường gặp trên trình duyệt cốc cốc.

 

http 192.168 o 1.1 admin