Giải đáp thắc mắc của bé lan trong câu chuyện kể ở đầu bài

Giải đáp thắc mắc của bé lan trong câu chuyện kể ở đầu bài

Hãy giải đáp thắc mắc của bé Lan trong câu chuyện kể ở đầu bài. 

Trong câu số 6 học môn Lí lớp 7 Trang 17 có câu hỏi thắc mắc của bé Lan. Hãy cùng IOT Việt Nam giải đáp thắc mắc đó của bé Lan nhé!

Giải đáp thắc mắc của bé Lan trong câu chuyện kể ở đầu bài.

Trong câu chuyện kể ở đầu bài thì Bé Lan đã nhìn thấy bóng của tháp Rùa lộn ngược. Nguyên nhân là do mặt nước hồ là một tấm gương phẳng. Bóng tháp Rùa chính là ảnh của tháp Rùa qua gương. Khoảng cách từng điểm trên tháp đến mặt hồ bằng khoảng cách ảnh của điểm đó đến mặt hồ, nên cái bóng mới bị lộn ngược.

Trên đây là bài giải đáp thắc mắc của Lan tron câu chuyện kể ở đầu bài xin gửi đến bạn đoc.