Exw là gì

Exw là gì

Exw là gì ? Ex Works là gì ?

EXW là giá xuất xưởng mỗi địa điểm giao hàng thường có tên gọi khác nhau. Một số nơi gọi điều kiện này là giá giao tại nhà máy. Giá giao tại mỏ, giá giao tại kho. Tuy nhiên khi nói đến EXW thì mọi người đều hiểu rằng đây là giá xuất xưởng viết là Ex Works.

Khi người bán giao hàng mà hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua tại cở sở của người bán. Hay ở một địa điểm nào đó mà người bán không cần xếp hàng lên phương tiện. Cũng như không cần làm thủ tục thông quan xuất khẩu.

Như vậy các bên cần phải quy định càng rõ địa điểm chính xác nơi giao hàng chỉ định. Bởi chi phí và rủi ro đến điểm đó do người bán chịu. Còn với người mua, chịu toàn bộ chi phí và rủi ro liên quan đến việc nhận hàng từ điểm quy định.

Exw là gì

Điều kiện EXW nghĩa là gì ?

Điều kiện EXW là điều kiện mà nghĩa vụ của người bán. Một số điều mà cả người mua lẫn người bán cần lưu ý sau:

+ Dù người bán có điều kiện tốt hơn để thực hiện công việc xếp hàng đi nữa. Thì họ cũng không có nghĩa vụ với người mua về việc xếp hàng. Nếu người bán xếp hàng thì rủi ro và chi phí sẽ do người mua chịu.

+ Nếu người mua mua từ một người bán theo điều kiện EXW để xuất khẩu. Thì họ cần biết rằng người bán chỉ có nghĩa vụ hỗ trợ người mua khi người mua yêu cầu để thực hiện xuất khẩu. Chứ không có nghĩa vụ làm thủ tục hải quan. Vì vậy trong trường hợp này người mua không nên sửa dụng điều kiện EXW. Nếu họ không thể trực tiếp hoặc gián tiếp làm thủ tục thông quan xuất khẩu.

+ Trong điều kiện này người mua có nghĩa vụ hạn chế trong việc cung cấp thông tin cho người bán. Tuy vậy, người bán có thể cần một số thông tin để tính thuế hoặc báo cáo.