Erp là gì

Erp là gì

Erp là gì ? Có nghĩa là gì ?

Khái niệm Erp là gì ?

ERP là phần mềm được cài đặt trên máy tính có tác dụng tự động hoá các tác nghiệp của nhân viên trong một tổ chức công ty, doanh nghiệp. Erp được sử dụng nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động. Cũng như hiệu quả quản lý toàn diện của DN.

Dù vậy ERP được hiểu theo chuẩn quốc tế giới hạn trong phạm vi hoạch định nguồn lực. Các nguồn lực bao gồm nhân lực (con người), vật lực (tài sản, thiết bị…) và tài lực (tài chính). Khối lượng công việc trong hoạch định và sử dụng các nguồn lực của DN chiếm phần lớn trong toàn bộ hoạt động của DN nên ERP là hệ thống PM rất lớn. Rất nhiều các giải pháp ERP chỉ thực hiện các chức năng theo đúng phạm vi này.

Erp là gì

Erp có nghĩa là gì

Hiện nay ERP được mở rộng rất nhiều trong nhiều giải pháp ERP ngoại và nội. Ví dụ module CRM dùng quản lý mối quan hệ khách hàng được tích hợp trong rất nhiều giải pháp ERP quốc tế.

Đó là công việc xây dựng hệ thống khách hàng để tạo ra kết quả – các hợp đồng bán hàng và đây là điểm xuất phát của tất cả các hoạt động tiếp theo của DN (mua hàng, sản xuất…) nên nếu module này được tích hợp trong phạm vi hệ thống ERP thì cũng là điều dễ hiểu. Thực tế thì nhu cầu quản lý của các DN “vô cùng phong phú” và không chỉ giới hạn trong phạm vi hoạch định nguồn lực.

Tóm lại về ERP

Đây là PM quản lý tổng thể DN, trong đó phần hoạch định nguồn lực là phần cơ bản. Những gì quan trọng nhất trong hoạt động của DN đều được ERP quản lý, và với mỗi ngành nghề kinh doanh, mỗi DN thì kiến trúc module hay chức năng của hệ thống ERP có thể rất khác nhau.

Từ khóa tìm kiếm về thuật ngữ Erp

Tại sao gọi là Erp

Erp là gì ?

Erp được ứng dụng như thế nào ?