Atula là gì

Atula là gì ?

Atula là gì ? Ác quỷ đẹp như hoa – Cõi atula là gì ?  A tu la là gì Trong các tài liệu về giáo lý đạo Phật, lục đạo có loài A-tu-la. Nhưng nhiều người không biết atula là gì ?  Cõi atula là gì ? Ở đâu […]

charles-michel de l'épée

Charles michèle de l’epée

Charles michèle de l’epée – Charles-michel de l’épée là ai ? Nhân kỷ niệm 306 năm ngày sinh của Charles-Michel de l’Épée “Cha đẻ của người điếc”. Vì vậy Google đã đổi doodle sang thành hình ảnh kỷ niệm. Có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa biết Charles-michel de l’épée […]