Business intelligence

Business intelligence là gì

Business intelligence là gì

Business Intelligence có chữ viết tắt là IB. Nếu dịch Business Intelligence ra tiếng việt có thể tạm hiểu là kinh doanh thông minh.  Cũng tùy vào trường hợp, môi trường, ngành nghề lĩnh vực kinh doanh khác nhau có thể hiểu nghĩa khác nhau.

Tuy nhiên nhìn chung Business Intelligence là từ ngữ có hàm ý đề cập về các kỹ năng, qui trình, công nghệ. Nói một cách khác là ứng dụng được sử dụng giúp hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng hiệu quả.

Một số cách hiểu về Business intelligence

BI là tập hợp các công nghệ, dụng cụ để chuyển đổi các dữ liệu thô thành các thông tin. Mang nghĩa và có ích cho mục đích định kinh doanh.

Ngoài ra BI còn được hiểu là các ứng dụng và kỹ thuật để chuyển dữ liệu công ty thành hành động..

Hệ thống Business Intelligence

Hệ thống BI là sự kết hợp của 3 thành phần chính như sau:

+ Data Warehouse : cất dữ liệu tổng hợp của tổ chức.

+ Data Mining: những kỹ thuật dùng để khai thác dữ liệu và phát hiện tri thức.

+ Business Analyst : những nhà lãnh đạo đơn vị đưa ra các quyết định chiến lược với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Có thể nói Business Intelligence giúp đem lại khả năng kiểm soát thông tin doanh nghiệp chuẩn xác. Cũng như hiệu quả hơn. Giúp cho những công ty dùng thông tin một phương pháp hiệu quả, chuẩn xác để thích nghi với môi trường thay đổi liên tục và khó khăn khốc liệt trong kinh doanh.

Các hoạt động chính của IB

+ Hỗ trợ quyết định

+ Truy tìm và Thống kê

+ Đánh giá xử lý trực tuyến

+ Nhận định Báo cáo

+ Dự báo và khai phá tìm dữ liệu

BI dành cho đơn vị tổ chức nào

+ Ban quản trị

+ Người ra quyết định buôn bán

+ khách hàng

+ Tìm hiểu viên